Välkommen till Conventum Finans

Tid är pengar!

Antingen Ni säljer era fakturor till oss för att förbättra Er likviditet eller att Ni väljer att låta oss hantera Era inkassoärenden - kommer Ni att uppleva att vi hjälper Er att få betalt snabbare!

 
Conventum har den kompetens Ni behöver för att avlasta Er verksamhet. Vi köper Era fakturor och samtidigt får Ni hjälp att hantera hela fakturaprocessen eller så förmår vi Era kunder att göra rätt för sig utan att det stör Er relation.

Via Conventum Finans fakturaköp kan du snabbt förbättra din likviditet. Vi köper dina fakturor och sköter all administration kring dessa - du har pengarna på ditt konto inom 24 timmar (oftast snabbare).

Läs mer om fakturaköp & factoring

Med inkassoservice avlastar ni er verksamhet från det tidskrävande arbetet att påminna och förmå kunder att göra rätt för sig.

Läs mer om inkassotjänster

På Conventum Inkasso arbetar bl.a. jurister och ekonomer med specialkompetens.

Läs mer om juridisk & ekonomisk rådgivning

Conventum Finans AB • Box 122, 221 00 Lund • Tel: 046-211 06 00 Fax: 046-32 40 60 • info@conventumfinans.se